Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων - Οκτώβριος 2017

          «Οι  αλλαγές  στο  Γυμνάσιο»  αλλά  και  οι  κανόνες   και  οι  αρχές   λειτουργίας  του  σχολείου,   ήταν  το  θέμα  που  εισηγήθηκε  σε  ενημερωτική  συνάντηση   με  τους  γονείς  και  κηδεμόνες  των  μαθητών  του  Γυμνασίου  Πλατυκάμπου   ο  διευθυντής  του  σχολείου  Νταφούλης  Θεόδωρος,  στις  αρχές  Οκτωβρίου. Η  μεγάλη  συμμετοχή  των  γονέων  αλλά  και  η  διαλογική  συζήτηση  που  ακολούθησε  έδωσε  την  ευκαιρία  να  απαντηθούν  όλες  οι  απορίες  έτσι  ώστε  η  νέα  χρονιά  να  ξεκινήσει  ομαλά. Στους  γονείς  απευθύνθηκε  και  η  Πρόεδρος  του  Συλλόγου  Γονέων  κ.  Μαρίνου  Ιωάννα,  για  θέματα  οργανωτικά  του  Συλλόγου.

          Στη συνέχεια οι καθηγητές κ. Σ. Δρίβας (συντονιστής) και η κ. Ν. Καμάρα ενημέρωσαν τους γονείς για το Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  Erasmus+ το  οποίο  υλοποιείται  από  το Γυμνάσιο  Πλατυκάμπου,   κατά  τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18, και  ανέλυσαν τους  στόχους, τις  δραστηριότητες και  τα  οφέλη  από  τη  συμμετοχή  της  σχολικής  κοινότητας  στις  δράσεις του. Το πρόγραμμα  αυτό  είναι μία Στρατηγική  Σύμπραξη  ΚΑ2  για  τη  σχολική  εκπαίδευση,  που  υποστηρίζει  την  ανταλλαγή  καλών πρακτικών και χρηματοδοτείται  από  το Ίδρυμα  Κρατικών  Υποτροφιών  του  Υπουργείου  Παιδείας.  Η σύμπραξη αυτή  είναι διετής, με  τίτλο «MIGRANT». Συντονιστικό σχολείο είναι το Γαλλικό  και  συνεργάζονται  σχολεία    από την  Πολωνία,  την  Ιταλία,  την  Νορβηγία  και  την  Τουρκία.