erasmus logo1Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).  Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι η συνέχεια του προγράμματος Comenius. Τα προγράμματα Erasmus+ και Comenius χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την διετία 2010 - 2012 το σχολείο μας υλοποίησε Πολυμερή Σχολική Σύμπραξη Comenius με τίτλο:

 "Global citizens, save resources and stop the climate change"

"Παγκόσμιοι πολίτες, σώζουν πηγές ενέργειας και σταματούν την κλιματική αλλαγή"

logo official small

Για την διετία2016 - 2018 το σχολείο μας υλοποίησε πρόγραμμα KA219 με τίτλο:

"Many Immigrants Go and/or Return to/from Another National Territory"

"MIGRANT"

Logo web1

Για την τριετία 2018 - 2021 το σχολείο μας υλοποίησε πρόγραμμα KA229 με τίτλο:

School exCHANges for ClimatE changes: improving performance in maths and science, fostering responsible citizenship and environment friendly attitudes of pupils through school exchanges. 

"CHANCE"

 3hh logo320x2001

Για την τριετία 2019 - 2022 το σχολείο μας υλοποίησε πρόγραμμα KA229 με τίτλο:

Three Times Health is Happiness

"3h = H"

 

Για την τριετία 2019 - 2022 το σχολείο μας υλοποίησε πρόγραμμα ΚΑ1 με τίτλο:

"Learning for all"

 

Για την τριετία 2020 - 2022 το σχολείο μας υλοποίησε πρόγραμμα ΚΑ1 με τίτλο:

"ICT ... for School"

 

Για την διετία 2022 - 2024 το σχολείο μας υλοποιεί πρόγραμμα ΚΑ1 με τίτλο:

"School against consequences of the pandemic"

 green logo 50

Για την τριετία 2023 - 2025 το σχολείο μας υλοποιεί πρόγραμμα ΚΑ122 με τίτλο:

"Green skills 4 sustainability"

Erasmus+ Days 2023

Το Γυμνάσιο Πλατυκάμπου συμμετείχε στον  πανευρωπαϊκό εορτασμό των “Erasmus Days 2023” («Ημέρες Erasmus 2023») στις  12 Οκτωβρίου 2023,  με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, δύο καθηγήτριες που συμμετείχαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ KA122 με θέμα «School against the consequences of the pandemic», χρησιμοποίησαν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στο μάθημα των Καλλιτεχνικών και στο μάθημα της Βιολογίας.

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες

 • CHANCE 2018 - 2021

  Logo web1Το Γυμνάσιο Πλατυκάμπου στη διάρκεια των ετών 2018 - 2021 υλοποιεί Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο:

                                                                «CHANCE» 

  School exCHANges for ClimatE changes: improving performance in maths and science, fostering responsible citizenship and environment friendly attitudes of pupils through school exchanges.

  (Σχολικές ανταλλαγές για την κλιματική αλλαγή: βελτίωση των επιδόσεων στα μαθηματικά και την επιστήμη, προώθηση του υπεύθυνου πολίτη και φιλικών προς το περιβάλλον στάσεων των μαθητών μέσω σχολικών ανταλλαγών).

  Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται μέσα από ένα  Ευρωπαϊκό  Έργο eTwinning με τον ίδιο τίτλο στην διεύθυνση: https://twinspace.etwinning.net/91546/home

  Στόχος του προγράμματος είναι η συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

  Το σχέδιο αυτό είναι μια εταιρική σχέση ανάμεσα σε πέντε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Λετονία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.

  Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται από τη μια μεριά οι μαθητές αλλά και όλη η σχολική κοινότητα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, να κατανοήσουν τις αιτίες του φαινομένου, και των ακραίων καιρικών συνθηκών έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν τη συμβολή τους σε αυτή, εξοικονομώντας ενέργεια. Από την άλλη μεριά ανταλλάσσονται νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, πλούσια μεθοδολογία, εργαλεία και τεχνικές μάθησης.

  Το σχολείο μας βραβεύτηκε με Εθνική ετικέτα ποιότητας αλλά και Ευρωπαϊκή για το έργο eTwinning με τίτλο CHANCE 2020. Το έργο αυτό είχε θέμα την κλιματική αλλαγή, αιτίες και συνέπειες αλλά και προτάσεις για την μείωση του φαινομένου.
  Είμαστε πολύ περήφανοι για τη διάκριση αυτή και συγχαίρουμε τους μαθητές μας για την υπευθυνότητα, τη συνέπεια, το ζήλο και την ευρηματικότητα που επέδειξαν για την υλοποίηση του έργου μέσα σε συνθήκες πανδημίας, προτόγνωρες και δύσκολες για όλους.
   

  European Quality label

   
   Την σχολική χρονιά 2020-2021 το πρόγραμμα συνεχίζεται μια και έχει πάρει παράταση λόγω του COVID -19. Έτσι υλοποιείται ένα νέο έργο eTwinning με τίτλο CHANCE 2021 όπου οι μαθητές από τις 5 χώρες πραγματοποιούν συνεργατικές διαδικτυακές δραστηριότητες και προετοιμάζουν τις εικονικές συναντήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στην διεύθυνση: https://twinspace.etwinning.net/124442/home

   

 • 3h=H 2019-2022

  3hh logo320x2001

  Το Γυμνάσιο Πλατυκάμπου στη διάρκεια των ετών 2019 - 2022 υλοποιεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 με τίτλο:

  Three Times Health is Happiness

  (Τρεις φορές υγεία είναι ευτυχία)


  «3h = H»


   Τα σχολεία του προγράμματος συνεργάζονται και υλοποιούν ένα έργο eTwinning με τον ίδιο τίτλο στη διεύθυνση: https://twinspace.etwinning.net/95311


  Στόχος του προγράμματος είναι η συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
  Το σχέδιο αυτό είναι μια εταιρική σχέση ανάμεσα σε πέντε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Αυστρία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.
  Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται από τη μια μεριά οι μαθητές αλλά και όλη η σχολική κοινότητα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την υγειινή διατροφή, την σωματική άσκηση και τα ωφέλη της και την ψυχική και πνευματική υγεία. Από την άλλη μεριά ανταλλάσσονται νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, πλούσια μεθοδολογία, εργαλεία και τεχνικές μάθησης.

 • KA1 2019-2022 "Learning for All"

  Το Γυμνάσιο Πλατυκάμπου στη διάρκεια των ετών 2019 - 2022 υλοποίησε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA1 με τίτλο:

  "Learning for All"

  Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την ένταξη και την ουσιαστική συμμετοχή των μειονεκτούντων μαθητών στη σχολική ζωή, όπως: στο σχολικό πείραμα, σε ψηφιακές εφαρμογές, στην τοπική ιστορία και στον πολιτισμό, στις σχολικές γιορτές, στις σχολικές κοινότητες, δηλαδή στη λειτουργική κοινωνικοποίηση των μαθητών μας και στην ανάδειξη των ενδιαφερόντων, των εμπειριών και των κλίσεών τους.

 • ΚΑ1 2020-2022 "ICT ... for Schools"

  Το Γυμνάσιο Πλατυκάμπου στη διάρκεια των ετών 2020 - 2022 υλοποιεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA1 με τίτλο:

  "ICT ... for School"

  Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία των Νέων Τεχνολογιών, που αναπτύσονται ραγδαία. 

 • KA1 2022 - 2024 Consequences of the pandemic

  Το σχολείο μας κατά την τριετία 2022 - 2024 υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο 

  “School against consequences of the pandemic”

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέες τεχνικές και διαδικασίες για την ενίσχυση της ψυχολογικής κατάστασης των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19.

 • KA122 2023 - 2025 "Green skills 4 sustainability"

  green logo 50 Το Γυμνάσιο Πλατυκάμπου υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus+ KA122 με τίτλο:

  "Green skills 4 sustainability"

  Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μία εκπαίδευση 2 εκπαιδευτικών στην Ισλανδία και τρεις επισκέψεις με σύνολο 22 μαθητών και 7 εκπαιδευτικών σε τρία σχολεία του εξωτερικού, στην Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ιταλία.

  Σκοπός του προγράμματος είναι καθηγητές και μαθητές να ενημερωθούν για την κλιματική κρίση και να αποκτίσουν "πράσινες" δεξιότητες στην προσπάθεια να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια να αντιστρέψουμε την κλιματική αλλαγή.

 • MIGRANT 2016 - 2018
 • COMENIUS 2010-2012

  Το Πρόγραμμα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως µέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, µε την επιχορήγηση σχολικών συµπράξεων, πολυµερών σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών.

  Προωθεί τη συνειδητοποίηση της σημασίας της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυπολιτισμικότητας στο εσωτερικό της Ευρώπης καθώς και την ανάγκη για καταπολέμηση του ρατσισμού, των προκαταλήψεων και της ξενοφοβίας.

  Προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και συμβάλει στην καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, στη φυλετική ή εθνοτική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

  Τίτλος προγράμματος

  "Global citizens, save resources and stop the climate change"
  "Παγκόσμιοι πολίτες, σώζουν πηγές ενέργειας και σταματούν την κλιματική αλλαγή"

  Συμμετέχουσες Χώρες

  Γλώσσα επικοινωνίας και εργασίας: Αγγλικά.