Στοιχεία Επικοινωνίας Σχολείου

biblia 1  Διεύθυνση: Πλατύκαμπος,  Τ.Κ.: 400 09,  Λάρισα.

  Τηλέφωνο: 2410 971587

                          Fax   : 2410 971587

                          Email: mail@gym-platyk.lar.sch.gr

                          Web  : http://gym-platyk.lar.sch.gr