Γυμνάσιο Πλατυκάμπου και Erasmus+ ΚΑ2 "MIGRANT"

Το Γυμνάσιο Πλατυκάμπου στη διάρκεια των ετών 2016-2018 υλοποίησε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ2 με τίτλο «MIGRANT» (Many Immigrants Go and/or Return/from Another National Territory), με στόχο τη συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το σχέδιο αυτό ήταν μια εταιρική σχέση ανάμεσα σε έξι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης:

Γαλλία: Collège Gambetta (Λίλ)

Πολωνία: Prywatne Liceum Ogolnoksztalcace im. M.Wankowicza w Katowicach (Κατοβίτσε)

Τουρκία: Nazilli Menderes Anadolu Lisesi (Ναζιλί)

Ιταλία: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI (Φόρμια)

Νορβηγία: Tertnes videregående skole (Μπέργκεν)

Ελλάδα: (Γυμνάσιο Πλατυκάμπου)

Στόχος του ήταν από τη μια μεριά οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης, να κατανοήσουν τους λόγους της μετακίνησης των πληθυσμών με την ιστορική της διάσταση, να ξεπεράσουν τη ξενοφοβία, να ενισχύσουν την ανοχή αλλά και την κριτική αποδοχή του φαινομένου, διερευνώντας τους τρόπους αντιμετώπισής του. Από την άλλη μεριά ανταλλάχθηκαν νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, πλούσια μεθοδολογία, εργαλεία και τεχνικές μάθησης. Τα προγράμματα ERASMUS+ με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης και την εμπέδωση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών.

Κατά τη διάρκεια των 2 ετών πραγματοποιήθηκαν 3 διακρατικές συναντήσεις καθηγητών και 3 συναντήσεις διδασκαλίας-μάθησης και κατάρτισης μαθητών και καθηγητών.

1η Διακρατική συνάντηση στην Πολωνία 12-18 Νοεμβρίου 2016

1η Συνάντηση διδασκαλίας, μάθησης, κατάρτισης στην Ιταλία 04-14 Μαΐου 2017

2η Διακρατική συνάντηση στην Τουρκία 19-25 Σεπτεμβρίου 2017

2η Συνάντηση διδασκαλίας, μάθησης, κατάρτισης στην Ελλάδα 9-19 Νοεμβρίου 2017

3η Συνάντηση διδασκαλίας, μάθησης, κατάρτισης στην Γαλλία 15-25 Μαρτίου 2018

3η Διακρατική συνάντηση στην Νορβηγία 7-12 Μαΐου 2018

Στην τελευταία συνάντηση στο Bergen της Νορβηγίας μετά από τον απολογισμό και την αξιολόγηση, έκλεισε το πρόγραμμα με τις καλύτερες των εντυπώσεων και την υπόσχεση για μελλοντικές συνεργασίες.

Τα τελικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν και οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν αναφέρονται παρακάτω:

  1. Εκπαιδευτικόυλικόγια: All about PBL, CLIL, FORMAL, NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION, OXFORD STYLE DEBATES, PEER TO PEER EDUCATION, KAHOOT, EDMONDO ΤEACHER GUIDE.
  2. Παρουσιάσεις μαθητών για την ιστορία της μετανάστευσης κάθε χώρας-εταίρου, για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.
  3. Δημιουργία βίντεο με συνεντεύξεις προσφύγων και μεταναστών. Οι συνεντεύξεις πάρθηκαν κατά τις επισκέψεις των μαθητών κάθε χώρας σε δομές προσφύγων.
  4. Θεατρικό έργο στα ελληνικά (κείμενο καθηγήτριας) με θέμα την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Παίχτηκε από έλληνες μαθητές στο πλαίσιο της διάχυσης του προγράμματος.
  5. Δημιουργία εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού με τίτλο «IMMIGRANOPOLIS».

Το παιχνίδι βρίσκεται στη βιβλιοθήκη κάθε σχολείου και είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος:

http://www.my-migrant.org/index.php και στη σελίδα:

https://www.facebook.com/migrantemergency/