Αποτελέσματα Απολυτηρίων και Προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Μαθητές που προάγονται και απολύονται (όλες οι τάξεις)

Οι μαθητές που είχαν παραπεμφθεί και δεν βλέπουν το όνομά τους στη λίστα των μαθητών που προάγονται, επαναλαμβάνουν την τάξη στην οποία φοιτούσαν κατά το σχολικό έτο 2016-17 

 

 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Προάγονται από την Α' τάξη.

Προάγονται από την Β' τάξη.

Απολύονται από την Γ' τάξη.

 

Παραπέμπονται από την Α' τάξη.

Παραπέμπονται από την Β' τάξη.

Παραπέμπονται από την Γ' τάξη.

 

Αριστεύουν από την Α' Τάξη

Αριστεύουν από την Β' Τάξη

Αριστεύουν από την Γ' Τάξη