Α' Τάξη - Προάγονται

Β' Τάξη - Προάγονται

Γ' Τάξη - Απολύονται

Οι έλεγχοι επίδοσης θα δίνονται στους Γονείς και Κηδεμόνες από την Πέμπτη, 14-06-2018 και ώρα 10:00 πμ.