Ετικέτα ποιότητας για το έργο etwinning “MISSION EARTH”

Είμαστε πολύ υπερήφανοι και χαρούμενοι γιατί το σχολείο μας αλλά και οι μαθητές μας, βραβεύτηκαν με την εθνική ετικέτα ποιότητας από την Εθνική Υπηρεσία eTwinning, για το έργο που υλοποιήσαμε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 με τίτλο «MISSION EARTH» και με θέμα την κλιματική αλλαγή, τις αιτίες αλλά και τις επιπτώσεις της.

Το έργο eTwinning πραγματοποιήθηκε ως προετοιμασία για την υποβολή αίτησης για πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο και εγκρίθηκε στην αρχή του σχολικού έτους 2018-2019 και θα υλοποιηθεί τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.